SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Fundació Specialisterne és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de generar ocupació significativa per a un milió de persones autistes / neurodivergents mitjançant l’emprenedoria social, el compromís del sector empresarial i un canvi global de mentalitat.

SPECIALISTERNE FOUNDATION

Specialisterne demostra el seu valor social i econòmic

des. 17, 2013

La Specialisterne Foundation ha publicat un informe que demostra el valor socioeconòmic de l’ocupació de Specialisterne per a les persones amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA) en l’economia i en la societat daneses. L’Informe d’Anàlisi d’Impacte de Specialisterne mostra que en el període de cinc anys comprès entre 2008-2012 les persones amb TEA contractades per o a través d’ Specialisterne han generat un valor net de 13,5 milions de corones daneses -uns 2 milions d’euros- per a l’Estat danès.

Això significa que desde 2008-2012 Specialisterne ha creat un valor social i econòmic total (en lloc de net) de 49,4 milions de corones daneses a través de la contractació, o ajuda a la creació dels llocs de treball per a les persones amb TEA. Aquests 49,4 milions de corones daneses s’han generat a través de l’estalvi realitzat en el sistema de benestar danès i per mitjà dels ingressos obtinguts dels impostos i contribucions de pensions. Després de la deducció de les inversions públiques realitzades per donar suport a les persones amb TEA en els seus llocs de treball, el valor net per a l’Estat danès en el mateix període va ser de 13,5 milions de corones daneses.

Una altra forma de veure les dades és considerar que cada corona invertida en un empleat Specialisterne amb TEA genera 2,20 corones en impostos i contribucions a les arques de l’Estat danès.

L’informe també mesura l’impacte social de tenir una persona amb TEA contractada en comparació amb una situació en què la mateixa persona estigui desocupada i amb assistència social. Segons l’informe, el 100 % dels consultors de Specialisterne enquestats va declarar que el seu pas d’estar amb assistència social a ser contractat per Specialisterne ha tingut un impacte positiu en les seves vides -sobretot en termes de la independència social i econòmica i en el seu benestar general.

“Aquest informe demostra categòricament que l’aprofitament de les competències i els talents de les persones amb TEA té sentit econòmic i social. Hem demostrat que els nostres consultors s’han convertit en valuosos contribuents en el mercat laboral, contribuents sòlids i menys dependents de les contribucions d’assistència social”, afirma el CEO Specialisterne, Steen Thygesen.

Les conclusions de l’informe han estat verificades per una sèrie d’organitzacions privades i públiques de Dinamarca, com la Cambra de Comerç de Dinamarca, el Fons de Capital Social, el Centre Danès per a l’Economia Social, la Fundació Rockwool, el Centre Nacional Danès d’Investigació Social i el Consell Nacional de Dinamarca de Serveis Socials.

Es pot consultar un resum de l’informe aquí.