SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Fundació Specialisterne és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de generar ocupació significativa per a un milió de persones autistes / neurodivergents mitjançant l’emprenedoria social, el compromís del sector empresarial i un canvi global de mentalitat.

SPECIALISTERNE FOUNDATION

Serveis de TI / administratius i altres

Specialisterne recerca de forma contínua persones amb autisme, Asperger i condicions similars dins del que es coneix com neurodivergència, les forma tècnicament i sociolaboral amb cursos de fins a 5 mesos i 500 hores, i posteriorment les contracta, actuant davant els nostres clients com una empresa de serveis de insourcing / outsourcing per a projectes de TI, administratius / BPO i d’altres tipus.

 Els nostres “especialistes” solen treballar a les pròpies oficines o instal·lacions dels nostres clients, integrats en equips, i dedicant-se a múltiples tasques. I aportant moltes capacitats molt valorades per les empreses com la passió pels detalls, la perseverança i la concentració o el raonament lògic, entre d’altres.

 En l’àmbit informàtic i administratiu, abastem des del tractament de dades, documents i imatges fins a l’anàlisi de dades amb big data, la ciberseguretat o el monitoratge de sistemes i xarxes, passant pel testing de programari o el desenvolupament de programari. Specialisterne també ha realitzat ja projectes en àmbits industrials i de gran distribució.

 Com a part del servei, Specialisterne proporciona un coach laboral, que realitza accions de sensibilització i formació a l’equip en el qual incloem a les persones amb autisme, així com un suport continu (en general, una sessió setmanal) a aquestes mateixes persones.

 A Espanya, treballem ja amb desenes de clients, entre els quals es troben entitats financeres i d’assegurances, empreses de el sector de les TI i moltes altres empreses de sectors diversos.

L'AVANTATGE DE L'AUTISME

Moltes persones amb autisme tenen una capacitat per als detalls que és insuperable. A aquesta capacitat, sumada a altres que solen donar-se en aquestes persones, en diem l’“avantatge de l’autisme” i és el nostre argument clau -però no l’únic- en favor de la inclusió d’aquestes persones en les empreses.

Totes les persones que presten els nostres serveis a empreses tenen una condició dins l’espectre de l’autisme (o Asperger) o alguna altra dins del que es coneix com neurodiversitat. A Specialisterne veiem el talent més enllà de la diagnosi, i posem en valor aquestes característiques enfocant a aquestes persones a tasques que els agraden i en què sobresurten, convertint el que moltes vegades es considera com un desavantatge en l’“avantatge de l’autisme”.

Tasques que altres persones sovint troben avorrides, repetitives o massa exigents en alguns aspectes són un encaix perfecte per als nostres talentosos empleats, que realment gaudeixen d’aquest tipus de treballs i aporten la seva capacitat per:

 • Prestar molta atenció als detalls
 • Concentrar-se durant períodes més llargs de l’habitual
 • Perseverar en tasques o accions repetitives
 • Reconèixer patrons
 • Detectar desviacions en dades, informació i sistemes

Però incloure a persones amb autisme té un impacte que va més enllà de la incorporació de talent. Entre altres raons, els nostres clients experimenten -i ajudem a mesurar- una alta fidelització d’aquest talent, un creixement professional dels equips i especialment dels responsables d’aquests equips, més tots els beneficis propis de realitzar un projecte que també té un impacte social, genera orgull de marca i pot estar perfectament alineat amb la política de RSC o de compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible d’una empresa.

software testing

La passió pels detalls, les altes competències visuals, l’honestedat o la tolerància a realitzar de forma repetida determinades tasques són característiques que reuneixen moltes persones amb autisme i condicions similars. En Specialisterne les posem en valor, proporcionant als nostres clients personal idoni per a tot tipus de tasques relacionades amb l’execució i automatització de proves de programari, incloent:

 

 • Proves de funcionalitat de programari de tot tipus, des transaccional fins videojocs i apps
 • Proves de compatibilitat i funcionalitat de webs
 • Proves de telèfons mòbils i altres dispositius
 • Comprovació de continguts web, dissenys de formularis, manuals d’usuaris i IGU
 • Proves d’usabilitat
 • Proves d’acceptació de l’usuari
 • Elaboració de casos de prova detallats
 • Automatització de proves de programari

Altres serveis de TI

La passió pels detalls, l’enfocament en la qualitat, la capacitat de concentració, el raonament lògic o la capacitat per detectar patrons són característiques de moltes persones amb autisme i condicions similars que resulten molt útils en tasques de desenvolupament de programari, d’anàlisi de big data, de monitorització de sistemes i xarxes, o en projectes innovadors de ciberseguretat o intel·ligència artificial on a més un punt de vista diferent pot aportar un valor addicional.

Entre d’altres, vam realitzar projectes de:

Desenvolupament de software

 • Migracions de codi entre plataformes i llenguatges
 • Programari per migrar o depurar dades entre aplicacions
 • Localització de programari i de pàgines web
 • Programari per a generar llistats i informes
 • Elaboració de manuals d’usuari
 • Programació en general

Operacions / Gestió de sistemes / Seguretat

 • Operacions, configuració, administració i monitorització de servidors, BD, sistemes i xarxes
 • Help desk, ticketing
 • Gestió i controls d’accessos
 • Ciberseguretat

Anàlisi / Big Data / Finances

 • Anàlisi de dades en projectes de big data
 • Revisió de documentació i compliment de criteris (auditoria, anàlisi de riscos, etc.)

Intel·ligència artificial / Machine learning

 • Elaboració i classificació de dades i casos d’entrada

Tractament de dades i documents

Moltes persones amb autisme i condicions similars poden realitzar aquests processos, típics d’entorns administratius o de backoffice o BPO, típicament repetitius i estructurats, amb un alt rendiment i qualitat i mantenint sempre els mateixos criteris. Però, a més, poden identificar patrons que ajudin a accelerar els processos i a prevenir errors.

Tractament de dades

 • Entrada de dades en bases de dades, formularis i llistats
 • Conversió, migració i fusió de bases de dades
 • Neteja i revisió de bases de dades
 • Entrada de comandes, factures i dades de clients / CRM
 • Gestió de continguts de webs i portals d’Internet
 • Gestió comptable
 • Tasques de backoffice i BPO

Tractament de documents

 • Inventari i arxiu
 • Digitalització
 • Extracció de dades
 • Transcripció
 • Revisió de dades i documents
 • Indexat i catalogació
 • Tractament i etiquetatge d’imatges / vídeos / àudios

Altres serveis

L’espectre de l’autisme és molt ampli, i dins d’ell podem trobar a persones que tenen certes habilitats manuals, organitzatives o socials que també posem en valor en tasques de tipus industrial o manipulatives. Així, tant en altres països com a Espanya, Specialisterne ha realitzat projectes en àmbits com la distribució, la indústria, el màrqueting, etc. Com a mostra, el projecte amb Gureak per incloure persones amb autisme en àmbits de màrqueting i industrial.

En general, en forma de projectes a mida, Specialisterne pot col·laborar amb empreses de tot tipus i amb organitzacions enfocades a la inclusió per realitzar projectes d’inclusió de la neurodiversitat en nombrosos àmbits, buscant sempre proporcionar la formació adequada i incorporar a cada persona en un lloc en el que pugui aportar el màxim de valor.

SOFTWARE TESTING

PROGRAMACIÓ

GESTIÓ DOCUMENTAL

OPERACIONS

ADMINISTRACIÓ

BPO