Després d'un treball laboriós i entretingut durant el 2015, el Departament de Formació d'Specialisterne, S.L. va...