L'objectiu de la campanya #aliadosdelosODS és actuar com a altaveu per aconseguir un efecte multiplicador i que es...