Procés d’entrada

maig 27, 2022

Segons estudis d’Autisme Europa (1), entre el 76% i el 90% d’adults amb autisme estan en situació de desocupació. Per a les persones amb autisme una de les primeres barreres per entrar en el mercat laboral són els processos estàndards de selecció de personal.

Els actuals processos de selecció típicament estan molt centrats en el Currículum Vitae i en la realització d’una o vàries entrevistes.

Habitualment les persones amb autisme no es desenvolupen bé en una entrevista de feina estructurada per a persones neurotípiques, i per tant no poden demostrar el conjunt de competències que tenen per a desenvolupar una feina.

A Specialisterne duem a terme un procés de selecció on volem observar en directe les competències que una persona té. Per això, més enllà d’una entrevista, duem a terme dinàmiques on la persona pot mostrar les seves competències i les seves fortaleses, i demostrar com es desenvolupa en una determinada tasca o feina. En aquesta dinàmica són importants 2 aspectes.

Per una banda, el tipus d’activitat, la qual ha d’afavorir l’observació de competències. Per altre banda, els observadors que duen a terme aquesta dinàmica. Aquests observadors són professionals amb anys d’experiència en autisme i inserció laboral, que identifiquen fàcilment les competències necessàries traduint les típiques descripcions del lloc de treball a nivell competencial.

Mitjançant aquestes dinàmiques, no només podem veure les fortaleses que tenen les persones amb autisme, sinó també les necessitats que poden tenir a l’hora de mantenir un lloc de treball.

Això ens permet poder formar a la persona en determinats aspectes que li siguin necessaris, així com dur a terme les adaptacions pertinents al lloc de treball per què l’encaix entre la persona i la seva nova feina sigui l’adequat.

Specialisterne ajuda a les empreses a dur a terme els seus processos de selecció i en l’adaptació per a ser més inclusives, innovadores i competitives.

 

Jose Segundo

 

Director General Specialisterne Espanya