SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Fundació Specialisterne és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de generar ocupació significativa per a un milió de persones autistes / neurodivergents mitjançant l’emprenedoria social, el compromís del sector empresarial i un canvi global de mentalitat.

SPECIALISTERNE FOUNDATION

Noves dades de prevalença en l’autisme

oct. 28, 2020

El CDC dels Estats Units segueix publicant estudis i dades sobre la prevalença de l’autisme en aquest país. I, a mesura que el nivell de diagnòstic millora i cobreix bé els casos amb un diagnòstic menys visible, les dades no paren d’augmentar.

Les dades més recents publicades (https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/features/new-asd-prevalence-numbers-show-gaps-are-closing.html)

sobre nens i nenes de vuit anys, basades en l’anàlisi de diagnòstics de 2016, indiquen una prevalença d’1 de cada 54, en front de l’1 de cada 59 publicat fa dos anys. Això equival a un 1’85%. La relació de 4 nens per cada nena es segueix mantenint.

Una de les reflexions que fa el CDC fa referència a les diferències entre el nivell de diagnòstic entre les comunitats hispana i de color, si bé s’observa clarament com les seves dades s’acosten progressivament a les de la comunitat blanca. L’altra és que l’edat mitjana de diagnòstic segueix disminuint, la qual cosa es veu com una demostració de millors capacitats de diagnòstic. D’aquesta manera, als 4 anys ja hi ha un 84% de casos diagnosticats, en front d’un 74% dos anys enrere. Al voltant d’un terç dels casos diagnosticats també tenen discapacitat intel·lectual.

L’informe complet es pot descarregar a https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/addm-community-report/documents/addm-community-report-2020-h.pdf, i explica la metodologia, basada en la revisió de més de 275.000 registres d’11 àrees dels Estats Units.

Primeres dades per a adults

Encara són més significatives les dades publicades pel CDC sobre el nombre d’adults amb autisme, ja que és el primer cop que es publiquen aquestes dades. Donat que no poques persones reben el diagnòstic durant la seva adolescència o fins i tot ja a l’edat adulta, era de preveure una prevalença encara més gran. El CDC s’ha fet ressò d’un estudi publicar al Journal of Autism and Developmental Disorders (https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/features/adults-living-with-autism-spectrum-disorder.html), que indica unes estimacions (que no anàlisis de dades reals) d’un 2’21% de prevalença, mantenint-se gairebé invariable la proporció de 4:1 entre homes i dones.