SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Fundació Specialisterne és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de generar ocupació significativa per a un milió de persones autistes / neurodivergents mitjançant l’emprenedoria social, el compromís del sector empresarial i un canvi global de mentalitat.

SPECIALISTERNE FOUNDATION

La importància de crear un equip directiu neurodivers

oct. 11, 2023

En un article publicat al World Economic Forum [1], s’exposen diferents raons per contractar persones neurodivergents, així com estratègies per fomentar el seu desenvolupament professional i integrar-les als equips directius. Perquè, avui dia, encara hi ha molta discriminació cap a les persones neurodivergents; segons dades de l’Oficina Nacional d’Estadística del Regne Unit (ONS) [2], només el 22% de les persones autistes tenen feina, i el 50% [3] dels directius britànics afirmen que no contractarien treballadors neurodivergents.

 

Encara es pensa que les persones neurodivergents només estan qualificades per dur a terme tasques de subordinació o molt especialitzades. Les empreses haurien d’abraçar el concepte de neurodiversitat, segons el qual tots actuem de formes diferents i les nostres diferències no haurien de considerar-se dèficits, i, basant-se en això, aprofitar el potencial que poden oferir les persones neurodivergents.

 

Beneficis d’un lideratge neurodivers

 

Un informe de McKinsey & Company[4] aporta dades molt reveladores: els equips neurodiversos superen els homogenis un 36% en termes de rendibilitat. La convivència de diferents formes de processament potencia la innovació, la creativitat o la capacitat de resolució de conflictes.

 

Cal valorar els punts forts dels treballadors neurodivergents; algunes persones autistes, per exemple, destaquen en el reconeixement de patrons i en memoritzar fets o dades, i això podria beneficiar les empreses en diferents àmbits. No obstant això, no es valoren prou les seves habilitats, ja que, segons un estudi de Forbes [5], només l’1% dels directius de les empreses són neurodivergents.

 

Equips neurodiversos d’èxit

 

SAP, el 2013, va iniciar el programa Autism at Work [6] per aprofitar el talent neurodivergent, i això va portar a una taxa de retenció del 94%. D’altra banda, Goldman Sachs va col·laborar amb Specialisterne [7] per llançar el seu projecte de contractació de persones neurodivergents, i la iniciativa va ser tot un èxit.

 

JP Morgan també va posar en marxa un programa d’Autism at Work el 2015 [8] com una prova pilot de quatre persones, i ràpidament es va ampliar a més de 150 empleats en vuit països. En sis mesos, es van mostrar resultats sorprenents: els empleats autistes van ser un 48% més ràpids i gairebé un 92% més productius que els treballadors neurotípics. Finalment, Microsoft va iniciar un programa [9] per contractar persones autistes, amb TDAH i altres neurodivergències, i van concloure que, gràcies a ell, es va millorar la productivitat de l’organització.

 

Com construir un equip de lideratge inclusiu i neurodivers?

 

Les empreses haurien de revisar les seves polítiques de Recursos Humans i centrar-se en la cultura de l’entorn laboral per aplicar reformes profundes en l’organització i evitar accions simbòliques que, a la llarga, només perjudiquen a les persones neurodivergents. Fomentant la neurodiversitat, les empreses no només compleixen amb la seva responsabilitat social, sinó que aprofiten els talents de les persones neurodivergents. Per aconseguir-ho, poden dur a terme diferents iniciatives:

  • Col·laborar amb organitzacions que promouen la neurodiversitat.
  • Prioritzar la inclusió sistèmica: eliminant les barreres d’entrada i garantint la igualtat d’accés a oportunitats de creixement.
  • Garantir vies per al desenvolupament professional.
  • Invertir en el desenvolupament del lideratge per retenir els empleats neurodivergents.
  • Incorporar representació neurodiversa en càrrecs directius

 

Notes:

 

[1] Olusunle, A. (2023, 22 d’agost). Neurodiversity and leadership: how to create a diverse and inclusive executive team. World Economic Forum. Center for New Economy and Society. https://www.weforum.org/agenda/2023/08/neurodiversity-how-to-create-inclusive-leadership-team

 

[2] Sparkles, I., Riley, E., etc. (2022, 10 de febrer). Outcomes for disabled people in the UK: 2021. Office for National Statistics. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/disability/articles/outcomesfordisabledpeopleintheuk/2021#employment

 

[3] 50% employers admit they won’t hire neurodivergent talent (2020, 3 de novembre). Fair Play Talks. https://www.fairplaytalks.com/2020/11/03/50-employers-admit-they-wont-hire-neurodivergent-talent-reveals-ilm-study/

 

[4] Dixon-Fyle, S., Dolan, K., etc. (2020, 19 de maig). Diversity wins. How inclusion matters. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters

 

[5] Welch, M. (2023, 2 de juny). Dyslexia And Entrepreneurship: A Competitive Edge. Forbes. https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2023/06/02/dyslexia-and-entrepreneurship-a-competitive-edge/?sh=622e7f1d56e2

 

[6] Woo, E. (2019, 25 d’octubre). Autism at Work: Encouraging Neurodiversity in the Workplace. SAP. https://news.sap.com/2019/10/workplace-neurodiversity-autism-at-work-program/

 

[7] Neurodiversity Hiring Initiative (s.f.). Goldman Sachs. https://www.goldmansachs.com/careers/professionals/neurodiversity-hiring-initiative.html

 

[8] Smarter Faster: Autism at Work. (s.f.). JP Morgan Chase & Co. https://www.jpmorganchase.com/news-stories/smarter-faster-autism-at-work

 

[9] Microsoft. [Microsoft] (2017, 2 d’octubre). Microsoft Autism Hiring Program [Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=XUAsU_zQVMo