SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Fundació Specialisterne és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de generar ocupació significativa per a un milió de persones autistes / neurodivergents mitjançant l’emprenedoria social, el compromís del sector empresarial i un canvi global de mentalitat.

SPECIALISTERNE FOUNDATION

La Fundació Orange beca a alumnes de Specialisterne

juny 18, 2015

La Fundació Orange ha fet el lliurament de dues beques a sengles alumnes de Specialisterne. Aquestes beques cobreixen el 100% del cost del programa de formació que imparteix Specialisterne amb l’objectiu de preparar-los per treballar en l’àmbit de les TI, tant des d’un punt de vista tècnic com sociolaboral.

Un comitè mixt Fundació Orange-Specialisterne va avaluar les candidatures presentades per part dels alumnes i, atenent als criteris marcats de situació econòmica i distància geogràfica, va assignar les dues beques. Manuel Gimeno, director general de la Fundació Orange, ha lliurat les beques.

Amb aquesta acció, la Fundació Orange busca possibilitar aquesta formació, apostant per la integració laboral de les persones amb TEA. La Fundació Orange treballa per a afavorir la comunicació i la creació de vincles entre les persones, amb especial èmfasi en els col·lectius amb barreres de comunicació i participació, i ha dedicat molts dels seus esforços a donar suport a les persones amb TEA.

Per la seva banda, a Specialisterne, aquestes beques s’emmarquen dins la seva política de buscar subvencions, beques i altres ajudes que permetin que el programa de formació que imparteix, de 5 mesos de durada, no tingui cap cost per als alumnes i les seves famílies.