SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Fundació Specialisterne és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de generar ocupació significativa per a un milió de persones autistes / neurodivergents mitjançant l’emprenedoria social, el compromís del sector empresarial i un canvi global de mentalitat.

SPECIALISTERNE FOUNDATION

La formació a Specialisterne: Descobrint capacitats

juny 9, 2022

Specialisterne neix per a proporcionar oportunitats laborals a persones dins de l’espectre de l’autisme; no obstant això, per a alguns perfils, en aquest procés hem desenvolupat un mètode d’avaluació i formació, com a avantsala al món laboral.

 

Sempre intentem veure més enllà del diagnòstic i ens centrem en el conjunt d’habilitats que sovint acompanyen a les persones amb autisme, com són l’atenció al detall, unes habilitats lògiques i analítiques molt desenvolupades, una capacitat superior a la mitjana per concentrar-se durant llargs períodes de temps, diligència i la tolerància zero als errors.

Els trets que per general exclouen a les persones dins de l’espectre de l’autisme del mercat de treball, són els mateixos trets que els poden convertir en candidats valuosos a Specialisterne. La formació és el procés que ens permet conèixer en detall aquestes capacitats i fer valdre, tant per a la persona com per als projectes laborals que pugui desenvolupar en el futur.

“Tots els mòduls que s’han estudiat i que s’han posat en pràctica m’han permès esbrinar amb quin tipus de tasques m’identifico millor i a on soc més àgil i em sento més còmode. Un bon exemple són les tasques mecàniques o repetitives, basades principalment en tractament de dades”. A.P 23 anys. Madrid.

L’oportunitat per a demostrar el talent que té cadascun dels nostres candidats durant la formació, té clarament un impacte individual. Estar en un espai que comprèn les teves necessitats i que brinda l’oportunitat de conèixer l’entorn laboral proporciona identitat, millora l’autoestima, facilita les interaccions socials significatives, la independència i un rol social. Però aquest impacte va més enllà en el terreny personal, perquè ajuda a trobar suports específics, en alguns casos, que mai s’havien tingut durant l’etapa acadèmica.

 

Seguint aquesta cadena, les persones que tenen la sort de compartir els seus espais de formació desenvolupen una visió positiva de la diversitat i una societat on hi ha lloc per a totes i tots, com valors que es transmeten des de l’àmbit familiar.

 

 

La formació a Specialisterne, té tres pilars fonamentals:

  • Formació tècnica, ajustada en la metodologia d’ensenyança per a garantir la comprensió. Es dona la prioritat a “aprendre fent” com metodologia principal que afavoreix la motivació per a l’aprenentatge.
  • Formació sociolaboral: desenvolupar competències socials i de comunicació per a l’entorn laboral, ajustada a les necessitats personals i promovent les experiències significatives.
  • Avaluació contínua per a conèixer el perfil de competències del candidat, les seves necessitats i motivacions.

Els professionals que acompanyen als candidats, tenen formació i experiència relacionada amb l’espectre de l’autisme, i per això proporcionen un entorn de confiança i respecte que promouen l’aprenentatge.

“Sempre que quelcom no estava clar o sorgia un problema en el que necessitava ajuda, sempre hi havia algú per recolzar-me en solucionar-ho”. P.G. 36 anys Astúries.

A Specialisterne, demostrem que les persones dins de l’espectre de l’autisme, poden aportar valor, una vegada que se’ls hi proporciona l’oportunitat, la comprensió i el suport que necessiten per a poder desenvolupar-se plenament.

Diana Bohórquez

Directora Oficina Madrid