SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Fundació Specialisterne és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de generar ocupació significativa per a un milió de persones autistes / neurodivergents mitjançant l’emprenedoria social, el compromís del sector empresarial i un canvi global de mentalitat.

SPECIALISTERNE FOUNDATION

Home | Impacte social

Impacte social

Una feina és un camí directe cap a l’autonomia econòmica, la realització personal, la millora de la autoestima, etc.

 

¿Quin és el retorn o valor social i econòmic que s’obté al proporcionar una feina a una persona amb un diagnòstic d’autisme?

Òbviament, per a la persona que obté la feina, el retorn és enorme: una feina és un camí directe cap a l’autonomia econòmica, però també cap a la realització personal, la millora de l’autoestima, etc.

I per a la societat en el seu conjunt? Compensa la inversió extra en educació i suport al llarg de molts anys? Què s’obté realment a canvi? En els últims anys, s’ha popularitzat la idea de mesurar l’efecte que té una iniciativa social tant des d’un punt de vista social –aquí se sol parlar del SROI– com econòmic.

Aquestes mesures han d’ajudar a comparar iniciatives socials entre sí, però també en molts casos a demostrar a la societat en el seu conjunt que una inversió a temps en donar suport a persones de determinats col·lectius, per costosa que sembli, pot inclús acabar essent rendible des d’un punt de vista econòmic respecte a la opció de no fer res.

El model de Specialisterne ja ha estat avaluat d’aquesta forma en dues ocasions:

  • Informe d’Anàlisi d’Impacte de Specialisterne, publicat a finals de 2013, centrat en l’efecte a Dinamarca. La seva principal conclusió des d’un punt de vista econòmic: cada corona danesa invertida en un empleat a Specialisterne amb TEA genera 2,20 corones en impostos i contribucions a les arques de l’Estat danès. Veure més detalls aquí o directament un resum de l’informe.
  • Informe “Realising Potential”, elaborat per PwC a Austràlia, fonamentant-se en l’experiència del “Dandelion Program” que s’està portant a terme. Aquest informe explora els beneficis socials i econòmics i inclou testimonis de persones amb TEA que ja estan treballant com a software testers.

 

Contácta'ns!