SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Fundació Specialisterne és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de generar ocupació significativa per a un milió de persones autistes / neurodivergents mitjançant l’emprenedoria social, el compromís del sector empresarial i un canvi global de mentalitat.

SPECIALISTERNE FOUNDATION

Gènere, dones autistes i mercat laboral

oct. 14, 2022

Abans d’encarar el tema central d’aquest article, hem de fer algunes consideracions sobre el gènere.

Segur que moltes persones autistes que llegeixin aquestes línies s’hauran preguntat milers de vegades: Què significa exactament ser dona? Té a veure amb característiques performatives (és a dir, amb com actuem en la societat) o amb quelcom inherent al propi ésser? I què implica ser un home? Les categories “home” i “dona” són simplement construccions socials i, per tant, susceptibles de ser desconstruïdes, o hi ha alguna cosa més darrere dels rols de gènere?

Jo i el meu entorn ens fem constantment aquestes preguntes, i tot per una senzilla raó: les persones autistes solem tenir una relació particular amb el gènere. En general, les normes imposades des de “fora” (és a dir, les fórmules convingudes per la societat) ens poden resultar confuses, sense sentit o sense un propòsit clar. No entenem que el contacte visual tingui tanta importància (escoltem millor mirant fixament cap a un altre costat), i la xerrada banal ens avorreix sobiranament. A més, quant al gènere, solem qüestionar-nos per què s’associen joguines o tipus de roba a una categoria concreta (home o dona), per què hem d’actuar de maneres diferents si hem nascut amb uns genitals o uns altres, o per què la família nuclear cisheterosexual monògama tradicional és l’única (i la millor) possible. En definitiva, molts de nosaltres percebem el gènere com un espectre, en detriment d’una concepció binària que pot resultar-nos desactualitzada o sense lògica.

Les convencions socials ho abasten pràcticament tot, i per als neurotípics sembla relativament fàcil (amb excepcions, òbviament) acatar-les, assumir que el gènere es defineix per una sèrie de regles més o menys rígides i actuar conforme a elles. Però per a les persones autistes (almenys, les que jo conec) és molt més complicat trobar-li un sentit a tot això i integrar-ho com a part del propi ésser. Per això, és molt més freqüent que la població autista formi part del col·lectiu LGTBIQ+ i/o que tingui una relació particular amb el gènere. Fins i tot hi ha activistes que han encunyat el terme d’“autigènere” per a explicar com s’interrelacionen tots dos conceptes en certes persones autistes (la seva manera de veure el gènere no pot separar-se del seu autisme, i viceversa), o de “masking de gènere”, que fa referència al nostre esforç de performar una sèrie d’actituds masculines o femenines (segons el cas) per a adaptar-nos millor a la societat.

 

El rol de la dona en la societat

Tal com es pot inferir de l’apartat anterior, en aquest punt no parlaré només de dones cis; parlaré també de dones trans, bisexuals, andrògines, no binàries, lesbianes butch o femmes, i de tot el que s’allunyi d’allò més purament normatiu i estàndard. No hauria d’haver de fer aquest incís, però moltes vegades es dona per fet que les úniques dones existents són les cisheterosexuales blanques, no boges, de classe mitjana-alta i neurotípiques. I hem d’ampliar aquest focus per trobar-nos amb dones que, per exemple, no es poden permetre un diagnòstic (en tenir un nivell socioeconòmic baix; per això, des de l’activisme autista reivindiquem la validesa de l’autodiagnòstic), o que no són visibles perquè gairebé no surten del llit pel seu patiment psíquic (dones psiquiatrizadas, per exemple), o que tenen una identitat de gènere dissident i, per tant, poc normativa.

No obstant això, al no poder abastar-ho tot, em centraré només en les persones percebudes com a dones per la societat. Des de petits, aprenem que les dones han de ser respectuoses, obedients, complaents, cuidadores, amb un alt sentit de la responsabilitat, serioses i educades; fins i tot està bé vist que les dones siguin més aviat tímides, poc sorolloses, amb iniciativa però fins a un cert punt (no massa competitives, que no pertorbin les jerarquies de poder), perfeccionistes i ordenades. Però aquí ja comencen els problemes per a les dones TEA, en dues direccions: és molt freqüent l’infradiagnòstic, o arribar al diagnòstic en l’edat adulta (si la dona en qüestió encaixa en aquest perfil de persona obedient, tímida i amb pocs amics; ningú s’alarma per ella ni sospita que estigui en l’espectre, perquè té una actitud “normal”, la que s’espera d’ella segons el seu gènere), però, d’altra banda, també és molt habitual el masking (per encaixar en aquest perfil de dona perfecta que, inconscientment, percebem com l’ideal, el desitjat per tots).

Tant l’infradiagnòstic com el masking tenen conseqüències nefastes per a les dones. Al final, tractant d’adaptar-nos a un món que percebem hostil, podem desenvolupar trastorn per estrès post-traumàtic, ansietat patològica, fòbia social, un perfeccionisme extrem o trastorns de la conducta alimentària, entre moltes altres condicions. Això se sumarà, a més, a característiques pròpies del TEA: la nostra rigidesa cognitiva, la nostra literalitat en la comunicació, la nostra ingenuïtat (som més propenses a patir abusos i negligències per part de professionals i companys) o el nostre fort sentit de la justícia i la moralitat (que ens pot generar problemes a l’hora de prendre decisions poc ètiques en el treball), entre moltes altres. Cal remarcar que això són generalitzacions, ja que no hi ha dues dones autistes iguals, però segur que moltes de nosaltres ens veiem reflectides en un o més dels punts esmentats anteriorment.

D’altra banda, és molt freqüent que les nostres particularitats es vegin com a errors individuals, anomalies a reconduir, defectes que sanar (en algunes teràpies, per exemple, s’ha forçat durant anys a persones autistes a mirar als ulls, en comptes de respectar la diferència). I, en lloc de buscar una inclusió forçada, d’intentar integrar-nos en una societat capacitista que vol esborrar les nostres capacitats úniques per a assumir-les en una normalitat única i universal, hauríem de canviar el focus i simplement aprendre a conviure, respectant les particularitats de cadascun.

 

Com sobreviure al mercat laboral? 

És probable que, a causa del nostre passat (que moltes vegades inclou bullying i l’infradiagnòstic ja esmentat, sumat a altres negligències), així com a les exigències del mercat laboral (extremadament competitiu, i que premia a la persona més carismàtica i més capaç social i comunicativament, capacitats que solen ser difícils d’assumir per a les dones TEA), acabem desenvolupant ansietat i fins i tot depressions severes, per aquest intent constant d’encaixar en la norma i intentar actuar segons el que s’espera de nosaltres.

En la mateixa línia, és freqüent en les dones TEA l’esgotament després de socialitzar en reunions de treball, els meltdowns i fins i tot burnouts per excés de masking, la sobrecàrrega per estímuls, la tendència a buscar una aprovació constant per part de companys i superiors, la sensació d’haver de fingir un paper o d’interpretar un personatge per encaixar (perquè veiem que l’home extravertit de l’oficina sempre triomfarà més que nosaltres, malgrat treballar moltes més hores que ell i de lliurar informes perfectes, detallats i sense cap error), la intuïció que el mercat laboral es regeix per la competició, les mentides, les aparences, la capacitat de passar per sobre de l’altre o de tenir aptituds comercials, i la intuïció encara més aclaparadora que el mercat laboral hauria de ser una altra cosa; un món infinit de possibilitats, un món que premiés també a les persones menys carismàtiques, a les neurodivergents, a les quals s’esforcen cada dia per fer el seu treball tan bé com sigui possible. Però solem sentir molta frustració perquè veiem que encara queda molt camí per recórrer per arribar a això.

Finalment, ens queda fer-nos una pregunta: com podria ser una dona autista en un entorn laboral segur, amb companys que l’estimen, la respecten i la comprenen? Dependrà molt de la personalitat i el caràcter de cadascuna, però solem prestar molta atenció als detalls, ajudar als altres, treballar incansablement si creiem en allò que estem fent, lluitar contra les injustícies, ser nobles, lleials i honestes. Però us convido a conèixer a cadascuna de nosaltres individualment i descobrir tot el potencial que, en moltes ocasions, no haurem pogut mostrar al 100%.

 

(Article de Montse Bizarro, Specialisterne España).