SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Fundació Specialisterne és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de generar ocupació significativa per a un milió de persones autistes / neurodivergents mitjançant l’emprenedoria social, el compromís del sector empresarial i un canvi global de mentalitat.

SPECIALISTERNE FOUNDATION

El nostre portfoli

 

 

Els serveis de Specialisterne per a empreses s’estructuren en dues grans àrees:

Proporcionar talent, especialment per a tasques dins les Tecnologies de la Informació i administratives entre d’altres, mitjançant la inclusió de persones neurodivergents (amb autisme i altres diagnòstics similars).

SPECIALISTERNE busca i selecciona, forma tècnica i sociolaboralment i inclou laboralment persones neurodivergents, proporcionant així talent als nostres clients.

I ho fa amb dos models:

  • Formant a candidats amb cursos estàndards de diversos mesos, contractant-los com empleats propis i prestant serveis informàtics, administratius, museístics i d'altres tipus als nostres clients. Això es realitza en una modalitat de prestació de serveis acompanyada d'un coaching especialitzat per a les persones amb autisme i una formació a l'empresa sobre com incloure talent amb autisme.
  • Realitzant projectes d'inclusió a mesura en què tot el procés de recerca i formació de persones amb autisme i altres diagnòstics és personalitzat per a unes necessitats concretes del nostre client. És el nostre client qui contracta als candidats seleccionats, comptant igualment amb el suport d'un coaching especialitzat i una formació per a la pròpia empresa.

Capacitar les empreses per a la inclusió de persones amb autisme i diagnòstics similars, mitjançant accions divulgatives i formatives i projectes de consultoria en Diversitat i Inclusió.

SPECIALISTERNE capacita i acompanya a l'empresa en el seu camí cap a una organització que inclogui la neurodiversitat de forma natural.

Seguint el nostre model de maduresa de la inclusió de la neurodiversitat, oferim als nostres clients:

  • Sessions divulgatives, workshops i cursos de formació que van des d'accions curtes de divulgació per a tota l'empresa fins a cursos de formació avançats i personalitzats sobre la inclusió de la neurodiversitat dirigits a equips de RRHH, passant per formació de mànagers i mentors que tinguin en els seus equips o mentoritzen a persones amb autisme i altres diagnòstics relacionats.
  • Projectes de consultoria en D & I, per acompanyar a l'empresa en la definició i execució d'una estratègia de neurodiversitat, incloent-la en les polítiques globals de D&I i concretant-la en processos de RRHH, plans d'inclusió, etc., així com en mesurar els resultats obtinguts en termes econòmics i d'impacte social.