El coaching

jul. 12, 2022

Com bé comentàvem en un article anterior, a Specialisterne tractem de veure la inclusió com un procés basat en la reciprocitat.

Una part d’aquesta reciprocitat es materialitza en el suport i assessorament ofert a les parts implicades en aquesta inclusió: d’una banda, les empreses i, en conseqüència, les persones que formen part d’aquestes i, d’altra banda, les persones amb autisme.

Des d’Specialisterne, aquest suport l’anomenem coaching i persegueix els objectius següents:

1. Brindar acompanyament a les persones responsables de recursos humans des de l’inici del procés de selecció fins al procés de contractació.

En aquest sentit, aquest acompanyament va enfocat a adaptar els processos interns a través d’orientacions perquè el disseny, la implementació i la gestió d’aquests processos sigui la més adequada possible ateses les característiques i necessitats de les persones amb autisme.

2. Oferir formació i suport a les persones responsables dels equips, així com als integrants d’aquests equips.

Conèixer les característiques de les persones amb autisme és de vital importància per a evitar judicis erronis. A més, ser conscient de les estratègies que són eficaces per a cada persona afavoreix que la dinàmica de treball, tant individual com grupal, sigui més satisfactòria. Aquesta premissa aplica tant a persones neurotípiques com persones neurodivergents. Per això des del coaching proporcionem aquest coneixement sobre la persona. L’últim fi és que l’equip disposi de les eines necessàries per a dissenyar un entorn inclusiu i còmode per a tots els seus integrants, així com que sigui capaç d’ajudar que la persona amb autisme s’adapti el millor possible a un context inicialment desconegut.

3. Assegurar el funcionament de la xarxa de suport interna creada després de la contractació de persones amb autisme.

Aquesta xarxa de suport sol estar formada per persones de recursos humans, el responsable de cada equip, un mentor i un buddy. Aquesta xarxa de suport busca establir i consolidar suports naturals per a la persona amb autisme dins de cada empresa. D’aquesta manera, el coaching podrà veure’s reduït i, en el cas que la xarxa operi amb èxit, podrà fins i tot desaparèixer.

4. Per últim, però no menys important, donar suport a les persones amb autisme a reconèixer les seves fortaleses, potenciar els seus talents i a resoldre possibles reptes durant el període d’adaptació, durant l’execució de les tasques, i/o durant el manteniment de les seves funcions a llarg termini.

Per això, es treballa a través de la metodologia SMART, que consisteix en l’establiment d’objectius específics, mesurables, assolibles, rellevants i concret en temps. En definitiva, perseguim el creixement i progrés professional sempre i que la persona estigui interessada en això.

El coaching es duu a terme a través de sessions setmanals, quinzenals o mensuals -segons la necessitat- per a abordar els aspectes comentats anteriorment. Busca un rol actiu de les parts implicades. Consisteix en un treball conjunt que es va construint d’acord amb les situacions naturals generades, a les inquietuds i preocupacions de les persones així com a l’experiència i maduresa d’aquestes a l’entorn laboral. En aquest sentit, és important tenir present que es treballa amb persones adultes que prenen decisions. Per tant, des del coaching es brinden suggeriments a l’empresa i a la persona amb autisme, i sempre hi ha la llibertat de la presa de decisions personals.

Des de la nostra experiència, es tracta d’un suport valorat positivament per ambdues parts.

Si bé, des de Specialisterne sempre remarquem que la nostra última finalitat és desaparèixer i deixar de brindar aquest tipus de suport, ja que representaria la inclusió natural i veritable.

Ana Paños, responsable de Projectes Internacionals d’Specialisterne Espanya.