SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Fundació Specialisterne és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de generar ocupació significativa per a un milió de persones autistes / neurodivergents mitjançant l’emprenedoria social, el compromís del sector empresarial i un canvi global de mentalitat.

SPECIALISTERNE FOUNDATION

Conveni de col·laboració amb la Fundación Signe

oct. 19, 2016

Specialisterne ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundación Signe, que té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones a través de projectes que promoguin la igualtat d’oportunitats formatives, professionals i d’ocupació.

D’aquest conveni es deriven diverses accions:

  • Un programa de beques per a alumnes de Specialisterne, que s’ha concretat el 2016 en la beca complerta de dos alumnes, contribuint així a l’objectiu de Specialisterne de que totes les edicions dels seus cursos siguin gratuïtes.
  • El patrocini d’una campanya de difusió a les universitats espanyoles encaminada a conscienciar a la comunitat acadèmica i als serveis d’atenció a les persones amb discapacitat sobre la realitat dels alumnes amb TEA, així com a presentar a aquests alumnes les noves oportunitats laborals que hi ha per a ells. Aquesta campanya s’enfoca especialment cap als estudis tècnics, que són on sovint es matriculen moltes persones amb TEA, i a les escoles d’estudis empresarials.

Els diferents materials que es van a produir com a part d’aquest conveni, com una guia per a personal acadèmic, una guia per estudiants o un vídeo de difusió sobre l’experiència de persones amb TEA que tenen estudis universitaris, seran distribuïts de forma àmplia i estaran disponibles a mesura que es generin a la web de Specialisterne i a la de Fundación Signe.