SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Fundació Specialisterne és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de generar ocupació significativa per a un milió de persones autistes / neurodivergents mitjançant l’emprenedoria social, el compromís del sector empresarial i un canvi global de mentalitat.

SPECIALISTERNE FOUNDATION

Consultoria en Diversitat i Inclusió

Com a marc de referència, Specialisterne empra el seu propi model de maduresa d’inclusió de la neurodiversitat.

Aquest ajuda a analitzar en quina situació es troba l’empresa pel que fa a la inclusió de la neurodiversitat i quins són els passos lògics a seguir en cada moment fins arribar a un nivell de maduresa que denominats d’expert o d ‘ “organització que abraça la neurodiversitat“, reflectit amb el símbol de la neurodiversitat.

Com amb qualsevol altre camp de la D & I, incloure la neurodiversitat de forma plena en una organització és un procés que demana temps i una cadena d’accions que possibilitin un canvi de mentalitat i una adequació de l’organització.
A partir d’aquí, Specialisterne ajuda als seus clients en tres grans àrees de projectes:

·

ESTRATÈGIA

·

Avaluar la situació actual de l'empresa respecte a la neurodiversitat i elaborar un pla estratègic a mig / llarg termini per a incloure la neurodiversitat.

Projectes per avaluar la situació actual de l'empresa respecte a la neurodiversitat i elaborar un pla per avançar en el model de maduresa.

Elaborar un pla estratègic a mig / llarg termini per a incloure la neurodiversitat implica, entre altres aspectes:

 • Auditoria de la situació actual en inclusió de la neurodiversitat.
 • Creació i participació en comitès de neurodiversitat o centres d'excel·lència en neurodiversitat.
 • Definició d'una visió i objectius a mig / llarg termini; elaboració d'un "business case" per la neurodiversita.
 • Alinear la inclusió de la neurodiversitat amb la resta d'iniciatives d'inclusió de la diversitat, els ODS i les polítiques de RSC.
 • Analitzar els països, departaments i rols en els quals pot ser més fàcil o pot tenir més sentit incorporar persones neurodivergents.
 • Pla de sensibilització, formació, i comunicació interna i externa.

·

EXECUCIÓ

·

Incloure persones neurodivergentes i a adaptar polítiques, processos, etc. per adequar-los a la neurodiversitat.

Projectes encaminats a incloure persones neurodivergents i a adaptar polítiques, processos, etc. per adequar-los a la neurodiversitat.

Per executar la estratègia marcada en el punt anterior, cal treballar en:

 • Divulgació interna de l'estratègia de neurodiversitat, també per buscar voluntaris per a accions d'inclusió concretes.
 • Avaluació i adaptació de polítiques, protocols, processos, manuals, etc. de RRHH a la neurodiversitat (i a normes com la ISO 30415), incloent el procés i les entrevistes de selecció, el manual de benvinguda, els processos d'avaluació del rendiment o el procés d'acomiadament, entre molts altres.
 • Avaluació i adaptació de llocs de treball i metodologies de treball per facilitar la inclusió de persones neurodivergents i obtenir uns resultats encara més positius.
 • Inclusió de persones neurodivergents, des externalitzant totalment el procés fins realitzant internament amb suports externs puntuals.

·

RESULTATS

·

Mesurar els beneficis directes i indirectes d'incloure la neurodiversitat.

Mesurar i divulgar els resultats obtinguts amb la inclusió de la neurodiversitat.

La inclusió de la neurodiversitat té molts beneficis de tipus empresarial directes i uns altres més indirectes però en qualsevol cas mesurables i, per tant, reportables. I, també, la neurodiversitat té un impacte social que pot mesurar-se, reportar-se i integrar dins dels Resultats de RSC, de polítiques en favor dels ODS, etc. Specialisterne treballa en 4 línies:

 • Mesura de l'impacte econòmic i social, amb les nostres enquestes i metodologia de mesurament o adaptant les existents a l'empresa.
 • Benchmarking respecte a empreses líders en inclusió de la neurodiversitat.
 • Elaboració d'informes dels resultats propis o adaptats a el Pacte Global de les Nacions Unides a favor dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).
 • Anàlisi i elaboració d'informes de recomanacions en base a tot l'anterior (encaminat a millorar la estratègia i la seva execució).