SPECIALISTERNE AL MÓN

Xarxa internacional d’oficines

Specialisterne Foundation

La Fundació Specialisterne és una fundació sense ànim de lucre amb l’objectiu de generar ocupació significativa per a un milió de persones autistes / neurodivergents mitjançant l’emprenedoria social, el compromís del sector empresarial i un canvi global de mentalitat.

SPECIALISTERNE FOUNDATION

Autisme i feina: la importància de sensibilitzar a les empreses

jul. 5, 2022

Per a nosaltres a Specialisterne, una part essencial del procés d’inserció laboral de les persones en l’espectre de l’autisme radica en la formació a l’empresa.

 

Sovint es pensa que és suficient proporcionar-li a la persona amb autisme les eines tècniques i sociolaborals adequades per a realitzar una sèrie de tasques específiques i comprendre el funcionament de l’entorn empresarial, però no és així.

 

A Specialisterne tractem de veure la inclusió com un procés basat en la reciprocitat.

Reciprocitat en la comprensió de la realitat, en les diferents maneres de socialitzar i comunicar-se, en el processament sensorial de l’altre.

Sovint la inclusió laboral es redueix a un procés unidireccional en el qual l’esforç més gran es requereix únicament a la persona amb autisme. Però quan la persona entra a una empresa que no coneix la realitat de l’autisme, i sobretot que no és sensible a aquest moviment recíproc de comprensió de l’altre, córrer el risc de trobar-se amb problemes que poden crear dificultats i portar al burnout.

Preparar a l’empresa, sensibilitzar al personal sobre la diversitat de característiques, incloses les característiques neurològiques expressades pel concepte de neurodiversitat, entendre el funcionament neurodivergent i relacionar-lo com una de les tantes expressions possibles de la neurologia humana, és la base perquè el talent i les qualitats de les persones autistes poden sorgir i florir lliurement, la qual cosa representa un avantatge real per a tota l’empresa.

Així ho demostren els molts feedbacks que rebem, i que confirmen com adquirir un enfocament basat en la reciprocitat, en el qual intentem anar uns cap als altres, és el motor d’un canvi positiu que es reflecteix no sols en les persones amb autisme sinó en tot el personal. Aquest procés ens obliga a qüestionar procediments, eines de mesura i mètodes de comunicació que sempre hem donat per sabuts, fent-nos conscients a tots de com una actitud oberta i respectuosa cap a les diferències sigui un factor de creixement no sols professional sinó també personal i social.

La sensibilització de les empreses en les quals les persones vindran a treballar a través de Specialisterne, es duu a terme a diversos nivells perquè sigui el més eficaç i profund possible.

El primer nivell és el que involucra a tot el personal de l’empresa client. En aquest primer moment tractem de transmetre un coneixement general tant de l’autisme i de les seves característiques essencials, com de la idea de neurodiversitat, necessària per a allunyar-se d’una visió basada en els dèficits i abraçar una perspectiva que veu en diferències un potencial, sempre respectant les característiques de la persona.
Passem aleshores a trobades específiques amb els responsables de recursos humans, perquè sabem amb quina freqüència les persones amb autisme troben barreres d’entrada al món laboral plantejades precisament per l’estandardització dels processos de selecció, desenvolupats sobre persones neurotípiques, és a dir, no autistes. Aleshores treballem conjuntament amb els mànagers i team leaders, per a brindar-los una visió que els permeti una gestió de l’equip que no perjudiqui les persones neurodivergents sinó que, per contra sigui capaç de ressaltar i desplegar les seves habilitats. Finalment, el camí acaba amb l’equip del qual formaran part candidats i candidates proposades per Specialisterne, perquè el funcionament fluid i respectuós de les relacions entre companys de feina és de vital importància per a l’èxit d’un procés d’inclusió mútua i basat en la coexistència de persones amb característiques sovint diferents.
Aquesta part del procés d’inserció laboral, aquesta sensibilització que involucra a l’empresa en tots els nivells, es converteix així en un element fonamental perquè cada persona, independentment del seu funcionament neurològic i del seu rol, pugui sentir-se part d’una comunitat i créixer amb ella, contribuint activament a la creació d’un entorn inclusiu, obert i innovador.

 

Fabrizio Acanfora, responsable de Comunicació i Relacions Externes de Specialisterne Itàlia.